Cây cảnh phong thủy | Công ty CP sinh vật cảnh Thăng Long

Cây cảnh phong thủy
  • Cây Lan Rẽ Quạt

    Cây Lan Rẽ Quạt   Tên thường gọi: Lan rẽ quạt, Rẽ quạt, Xạ can, Lưỡi đồng Tên khoa học: Belamcanda c ...

    Cây Lan Rẽ Quạt   Tên thường gọi: Lan rẽ quạt, Rẽ quạt, Xạ can, Lưỡi đồng Tên khoa học: Belamcanda chinensis (L.) DC. Họ thực vật: Iridaceae (La don) Cây thân cỏ, sống lâu năm nhờ thân rễ dài, mọ ...

    Read more