Cây dây leo | Công ty CP sinh vật cảnh Thăng Long

Cây dây leo
  • Hoa móng cọp

    Hoa móng cọp   Tên cây: Hoa móng cọp Tên khoa học: Strongylodon macrobotrys Hình thái: Thân, Tán, Lá ...

    Hoa móng cọp   Tên cây: Hoa móng cọp Tên khoa học: Strongylodon macrobotrys Hình thái: Thân, Tán, Lá: Cây leo thân gỗ, cuốn bằng thân, cành dài. Lá mọc cách có 3 lá nhỏ dạng bầu dục nhọn, gốc trò ...

    Read more