Cây phòng sếp | Công ty CP sinh vật cảnh Thăng Long

Cây phòng sếp
  • Cây trúc mây Đài Loan

    Cây trúc mây Đài Loan Cây Trúc Mây Đài Loan, còn gọi là Mật Cật Đài Loan, thuộc họ trúc, được dùng làm câ ...

    Cây trúc mây Đài Loan Cây Trúc Mây Đài Loan, còn gọi là Mật Cật Đài Loan, thuộc họ trúc, được dùng làm cây nội thất, cây xanh văn phòng, nên đặt cây nơi có bóng râm hoặc để trong phòng làm việc có nhi ...

    Read more